Wielkość napisów

Wysoki kontrast

9. Kalkulator - wycieki sprężonego powietrza

  • Kalkulator wycieków sprężonego powietrza pozwoli Ci oszacować przybliżony czas zwrotu w przypadku likwidacji wycieków sprężonego powietrza. Nieszczelności występują w każdej instalacji, a ich likwidacja nie jest droga. Trzeba jednak zadbać o to, aby regularnie badać instalację pod kątem wykrywania wycieków sprężonego powietrza.

Podaj moc

Podaj procent

Podaj ilość godzin

Podaj koszt

4,5% dla inwestycji realizowanych z kredytu i 8,5% dla inwestycji realizowanych ze środków własnych

Podaj stopę dyskontu

Podaj ilość lat

Podaj koszt energii

Dane

  • Moc sprężarek pracujących w instalacji sprężonego powietrza [kW]:
  • Udział wycieków sprężonego powietrza [%]:
  • Czas pracy instalacji sprężonego powietrza w ciągu roku [h]:
  • Koszt przeprowadzenia modernizacji [zł]:
  • Stopa dyskonta [%]:
  • Po ilu latach chcesz określić NPV? [lata]:
  • Koszt energii elektrycznej [zł/kWh]:
  • SPBT:

Tabela NPV

Edytuj dane Zapisz i przejdź do następnego etapu

Sekcja deweloperska - będzie usunięta w wersji produkcyjnej

Informacja zwrotna