Wielkość napisów

Wysoki kontrast

Oceń się sam

Poniżej znajdują się wszystkie elementy dodane w procesie inwentaryzacji. Do każdego z nich możesz wypełnić ankietę, która poinformuje Cię o tym, czy urządzenie jest optymalnie eksploatowane, czy jednak warto przeprowadzić jego audyt.

 • W każdym rekordzie, wyświetlonym w tabelach poniżej, znajduje się kolumna Akcja, w której widnieje przycisk rozpoczynający ankietę oceny. Wybierz tę opcję dla każdego znajdującego się elementu.
 • W kolumnie Status możemy znaleźć 3 statusy:
  • Do wypełnienia - gdy nie wypełniłeś jeszcze ankiety;
  • Rozpoczęta - gdy przerwałeś ją wypełniać (możesz do niej wrócić);
  • Skończona - gdy poprawnie wypełniłeś wszystkie elementy ankiety.
 • Jeżeli chcesz dopisać urządzenie lub budynek, cofnij się do działu:
 • Jeżeli chcesz zmodyfikować wartości podane w specyficznym typie urządzenia, skorzystaj z menu po lewej stronie.
  Wybierz Inwentaryzacja - dalej pokaże się podmenu i wybierzesz interesujące Cię urządzenie.

Nie podałeś danych potrzebnych do wykanania oceny. Wróć do inwetaryzacji.

Informacja zwrotna