Wielkość napisów

Wysoki kontrast

1. Kalkulator inwestycji

  • Kalkulator inwestycji to uproszczone narzędzie, które pozwoli Ci określić dwa podstawowe wskaźniki opłacalności przedsięwzięcia – prosty czas zwrotu SPBT oraz wartość bieżącą netto NPV. Aby je określić wpisz przewidywany koszt inwestycji oraz szacowaną roczną oszczędność kosztów energii.

Podaj koszt inwestycji

Podaj zakładaną roczną oszczędność energii

4,5% dla inwestycji realizowanych z kredytu i 8,5% dla inwestycji realizowanych ze środków własnych

Podaj stopę dyskontu

Podaj ilość lat

Dane

  • Koszt inwestycji [zł]:
  • Roczna oszczędność kosztów energii [zł]:
  • Stopa dyskonta [%]:
  • Po ilu latach chcesz określić NPV? [lata]:
  • SPBT:

Tabela NPV

Edytuj dane Zapisz i przejdź do następnego etapu

Sekcja deweloperska - będzie usunięta w wersji produkcyjnej

Informacja zwrotna