Wielkość napisów

Wysoki kontrast

Współpraca

Projekt: Energia w małych i średnich przedsiębiorstwach

Strona projektu: https://www.gov.pl/web/audytywmsp

Instytucje:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Dyrekcja Generalna ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM)

Urząd Regulacji Energetyki

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Biznes.gov.pl

Rzecznik MŚP

Partnerzy

logotyp KAPE
logotyp Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Informacja zwrotna