Wielkość napisów

Wysoki kontrast

9. Spis źródeł ciepła

 • Jeżeli dodałeś urządzenie to uzupełnij brakujące pola i naciśnij Zaktualizuj przy każdym wpisie oddzielnie.
 • Jeżeli nie masz urządzeń z tego działu przejdź przyciskiem Dalej.
 • Jeżeli chcesz dopisać urządzenie, cofnij się do działu: Spisu urządzeń
 • Pamiętaj, aby podać średni czas pracy źródła ciepła z mocą znamionową.
 • W przypadku kotła na paliwo stałe (np. węgiel kamienny) wartość opałową wpisz w jednostce MJ/kg, a cenę zł/kg.
 • Wprzypadku kotła na paliwo ciekłe (np. olej opałowy) wartość opałową wpisz w jednostce MJ/l, a cenę zł/l.
 • W przypadku kotła na paliwo gazowe (np. gaz ziemny) wartość opałową wpisz w jednostce MJ/m3, a cenę zł/m3.
 • W przypadku pompy ciepła w miejsce wartości opałowej wpisz 0.
 • Jeśli nie znasz wartości opałowej bądź ceny danego paliwa, możesz przyjąć wartości podane poniżej:
  1. Węgiel kamienny: 27 MJ/kg; 1,1 zł/kg
  2. Węgiel brunatny: 19 MJ/kg; 0,50 zł/kg
  3. Miałam węglowy: 21 MJ/kg; 0,65 zł/kg
  4. Brykiety drzewne: 17 MJ/kg; 0,50 zł/kg
  5. Olej opałowy: 40 MJ/l; 3,50 zł/l
  6. Gaz ziemny: 32 MJ/m3;  1,90 zł/m3
Opis urządzenia Rodzaj urządzenia Sprawność kotła [%] lub COP pompy ciepła Czas pracy źródła ciepła w ciągu roku [h] Wartość opałowa paliwa [MJ/kg lub MJ/m3 lub MJ/l] Cena paliwa [zł/kg lub zł/m3 lub zł/l] lub cena energii elektrycznej [zł/kWh] Moc grzewcza [kW] Koszt pracy urządzenia [zł/rok]
Wróć do spisu urządzeń Dalej

Pola są wymagane

Pola muszą być numeryczne, dopuszczalny jest przecinek.

Pole wymagane. Używaj tylko liter alfabetu i cyfr. Dopuszczalne są znaki: - _ . , i spacja.

Sekcja deweloperska - będzie usunięta w wersji produkcyjnej

Informacja zwrotna