Wielkość napisów

Wysoki kontrast

6. Spis sprężarek

  • Jeżeli dodałeś urządzenie to uzupełnij brakujące pola i naciśnij Zaktualizuj przy każdym wpisie oddzielnie.
  • Jeżeli nie masz urządzeń z tego działu przejdź przyciskiem Dalej.
  • Jeżeli chcesz dopisać urządzenie, cofnij się do działu: Spisu urządzeń
  • Możesz w każdej chwili przejść do dowolnego kroku inwentaryzacji korzystając z podmenu po lewej stronie.
  • Pamiętaj, aby podać średni czas pracy sprężarki z wydajnością znamionową, jeśli sprężarka pracuje ze zmienną wydajnością.
Opis urządzenia Sprawność silnika sprężarki [%] Moc sprężarki [kW] Czas pracy sprężarki w ciągu roku [h] Zużycie energii [kWh/rok] Koszt pracy urządzenia [zł/rok]
Wróć do spisu urządzeń Dalej

Pola są wymagane

Pola muszą być numeryczne, dopuszczalny jest przecinek.

Pole wymagane. Używaj tylko liter alfabetu i cyfr. Dopuszczalne są znaki: - _ . , i spacja.

Sekcja deweloperska - będzie usunięta w wersji produkcyjnej

Informacja zwrotna